اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۷۷۷۷۰
:  هاشمی در سال 88
:  ایران ریاست جمهوری دوره دهم
   رضا صنعتی
:   ققنوس
:  وزیری
:  ۱۳۹۳
:  ۷
:  ۱۶.۷
:  ۲۳.۴
:  نرم
:  ۴۶۴
:  ۲۰۰,۰۰۰ ریال


کتاب «هاشمی در سال 88» در پنج بخش تنظیم شده است. بخش اول به گزارش مواضع هاشمی در مرزبندی با دشمن و نفی اقدامات ساختارشکنانه اختصاص یافته است. بخش دوم به تبیین مواضع وی در برابر یک جریان از مجموعه جریان های اصول گرا اختصاص یافته است. در بخش سوم به هشدارهای هاشمی در سال 88 پرداخته شده است. بخش چهارم، راه کارهای وی برای برون رفت از وضعیت نامطلوب این سال را گزارش کرده است. فصل پنجم نیز به گزارش چند چالش مرتبط با ایشان (از جمله طرح دولت وحدت ملی، علت نگارش نامه به مقام معظم رهبری، کارگردانی مبارزات انتخاباتی رقبای دکتر احمدی نژاد، امتناع از اقامه نمازجمعه تهران، صحنه گردانی حوادث پس از انتخابات، عدم حضور در مراسم تنفیذ و تحلیف رییس جمهور، مسائل مرتبط با خانواده ی هاشمی و...) اختصاص یافته است.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
اخر یه کسی بگه تو که شنا بلد نبودی تو اسخر باغ فرح چیکار می کردی ؟ شاید دستمزد حمایت و سکوت از فتنه گران مزدور و خائن 88 بود .ما چه می دانیم .لعنت خدا بر همه فتنه گران مزدور تاریخ اسلام از جمل تا فتنه88.
۲۵ دى ۱۳۹۶
نوشتار هر شخص بیانگر میزان شعور اوست
۲۷ خرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید