:  ۵۹۵۸۵
:  علوم اجتماعی و سیاسی
:  تبیین پست مدرنیسم
:  فراتجدد
   استیون هیکس
   حسن پورسفیر
:   ققنوس
:  رقعي
:  ۱۴.۳
:  ۲۱.۳
:  نرم
:  ۲۸۰
:  ۱۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
لطفا معرفی بیشتر
۲۴ بهمن
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید