:  ۴۹۳۲
:  افسون زدگی جدید هویت چهل تکه و تفکر سیار
:  کثرت گرایی
   داریوش شایگان
   فاطمه ولیانی
:   فرزان روز
:  رقعی
:  ۱۵.۵
:  ۲۲.۲
:  سخت
:  ۵۱۱
:  ۷۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!