:  ۴۷۱۷
:  اطاعت از اتوریته یک دیدگاه تجربی
:  اقتدار
   استانلی میلگرام
:   اختران
:  رقعي
:  ۱۴.۳
:  ۲۱.۳
:  نرم
:  ۲۸۰
:  ۳۳۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!