:  ۴۳۴۹۵
:  جامعه شناسی سیاسی
:  جامعه شناسی سیاسی
   حسین بشیریه
:   نشر نی
:  وزیری
:  ۱۶.۵
:  ۲۳.۵
:  نرم
:  ۳۵۲
:  ۴۸۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

سیاست و زندگی سیاسی چیست؟ گرایش ایدئولوژیک رژیم های سیاسی چه تأثیری بر تقسیم قدرت میان نیروهای اجتماعی دارد؟ اصولاً دولت چیست؟ منشأ آن کدام است؟ نقش دولت ها در حیات اجتماعی و زندگی سیاسی چیست؟ گروه ها و نیروهای اجتماعی چه رابطه ای با دولت دارند؟ جامعه شناسی سیاسی سعی دارد به این سؤالات و سؤال های مشابه آن که ممکن است ذهن هر دانشجوی رشته های علوم سیاسی و جامعه شناسی و حتی افراد علاقه مند به امور سیاسی را به خود مشغول داشته پاسخ گوید. مؤلف در این کتاب وظیفه ی اصلی جامعه شناسی سیاسی را به بررسی روابط میان قدرت دولتی و گروه ها و نیروهای اجتماعی محدود کرده است تا «دیسیپلین» جامعه شناسی سیاسی به معنی دقیق آن از دیگر شاخه های علوم سیاسی متمایز گردد. وی جوانب مختلف مسائل جامعه شناسی سیاسی را هم در عرصه ی نظریه به محک تجربه زده است و هم در عرصه ی عمل. مؤلف همچنین با دیدگاهی تاریخ نگر نظریه ها و عملکرد نیروهای مختلف اجتماعی را بررسی کرده است و جای جای با ذکر شواهد و مستندات تاریخی آن ها را آزموده است.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!