:  ۳۸۳۰۵
:  یک جهان اخلاق جهانی شدن
:  جهانی شدن جنبه های اخلاقی
   پیتر سینگر
   محمد آزاده
:   نشر نی
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۴
:  نرم
:  ۳۰۶
:  ۲۰۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

جهان جدید مسائل دشواری را در پیش روی انسان معاصر قرار داده است. فجایعی که در صد سال گذشته اتفاق افتاده است نشان می دهد که ورود به جهان جدید مستلزم رویکردی جدید به اخلاق است، اخلاقی که باید بر مبنای منافع تمام انسان ها بنا شده باشد نه یک گروه خاص.

مؤلف کتاب یک جهان استدلال می کند که جهانی شدن ــ در تمامی ابعاد آن ــ سرنوشت همهٔ انسان ها را به گونهٔ بی سابقه ای به هم گره زده است. این درهم تنیدگی مستلزم اخلاقی جدید بر بزرگ کردن دایرهٔ خویش است؛ آن چنان که این دایره همهٔ مرزهای قراردادی را درنوردد و شامل تمامی ساکنان این کرهٔ خاکی شود.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
به نظر میرسد که اخلاق صورت تکامل یافته ی رفتار ها و احساسات پستاندارانی است که زندگی اجتماعی دارند. بشر برای آنکه رفتارهایش را برای دیگر افراد گروهش توجیه کند، شروع به استفاده از قوای عقلانی اش کرد. این موضوع اخلاق را از هر آنچه در میان پستانداران نزدیک به انسان یافت میشد، کاملاً متمایز کرد. اگر گروهی که بناست شخص خود را در مقابل آن توجیه کند، قبیله باشد، اخلاق شخص قبیله ای میشود و اگر کشور باشد اخلاق هم ملی گرایانه خواهد شد. اما اگر پدیده انقلاب ارتباطات منجر به پیدایش مخاطبانی جهانی شده باشد، شاید لازم باشد که رفتارمان را در قبال همه جهانیان توجیه کنیم. این تحول موجبات مادی شکوفایی اخلاقی جدید را فراهم میکند. اخلاقی که میتواند مصالح تمام ساکنان این کره خاکی را بسی بهتر از تمام نظام های اخلاقی گذشته ( علی رغم تمام ادعا هایشان) مد نظر قرار دهد.

کتاب یک جهان: اخلاق جهانی شدن
اثر ... دیدن ادامه » پیتر سینگر
برگردان از محمد آزاده
نشر نی
صفحه 45
۰۵ آذر
سِیّد عِرفان باقِری این را خواند
مینا مکوندی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
جان لاک در رساله دوم در باب حکومت مدنی که در سال 1690 منتشر شد، تعبیر " به اندازه کافی و به همان کیفیت" را برای توجیه مالکیت خصوصی به کار برده است. لاک در این کتاب میگوید << زمین و هر چه در آن است به انسان ها واگذار شده است تا از آن برای تداوم و آسایش زندگی خود استفاده کنند.>>
زمین و آنچه در آن است << متعلق به همه ی بشریت است>>. اگر اینطور است، پس مالکیت خصوصی از کجا می آید؟ پاسخ این است: ما مالک کار خود هستیم، و وقتی کار خود را با زمین و محصولات آن در می آمیزیم، آنها را از آن خود میکنیم. اما چرا وقتی که من کار خود را با چیزی که متعلق به همه ی بشریت است در می آمیزم، به جای آنکه مالکیت خود را بر کارم از دست دهم، مالک آن چیز میشوم؟
لاک در پاسخ میگوید که فرایند ترکیب کار شخصی با چیزی که ملک مشاع بشریت است، فقط در صورتی موجد مالکیت است که از آن چیز << به اندازه کافی و با همان کیفیت >> برای دیگران باقی بماند.

کتاب ... دیدن ادامه » یک جهان: اخلاق جهانی شدن
اثر پیتر سینگر
برگردان از محمد آزاده
نشر نی
صفحه 65
۰۵ آذر
خسرو پرویز و مینا مکوندی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید