:  ۳۸۰۴۵
:  لویاتان
:  علوم سیاسی
   توماس هابز
:   نشر نی
:  وزیری
:  ۱۶
:  ۲۴
:  سخت
:  ۵۷۲
:  ۸۸۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

لویاتان بزرگ ترین و نخستین اثر فلسفه ی سیاسی و اولین شرح جامع درباره ی دولت مدرن و ویژگی ها و کارکردهای آن است. هابز در لویاتان با بهره برداری از تمثیل های ابزاروار و اندام وار دولت را همچون انسان مصنوعی قلمداد می کند، که ممکن است دچار انواع بیماری ها شود و یکی از علایق اصلی هابز تشریح کالبد دولت و بیماری های آن است. هابز همچنین در تحلیل ماهیت قدرت آن را همچون پدیده های سیال و فراگیر می داند که اساس کل زندگی اجتماعی را تشکیل می دهد و حوزه های مختلف زندگی همچون مالکیت اقتصادی، علم و دانش، اخلاق، قانون و حقوق و غیره، همگی در پرتو آن شکل می گیرند و در حقیقت با آن هم ذات هستند.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!