:  ۳۶۵۰۴
:  شهریار
:  علوم سیاسی
   نیکولو ماکیاولی
   محمود محمود
:   نگاه
:  رقعی
:  ۱۶
:  ۲۱
:  نرم
:  ۲۰۷
:  ۲۲۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
بایستی پادشاه متوجه باشد که به عرض و ناموس مردم دست درازی نشود
و اگر مجبور باشد کسی را به قتل برساند باید علت و دلیل روشنی برای ارتکاب این عمل داشته باشد
ولی مافوق همه ی این ها باید از دست درازی به مال مردم احتراز کند چون که,
مردم ... دیدن ادامه » مرگ پدر را زود تر از مال پدر فراموش می کنند...
شهریار_نیکلا مکیاولی
۱۸ فروردين ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید