:  ۱۷۵۶۹۳
:  بیماری فراگیر در عصر نئولیبرال
:  نوآزادی خواهی
   دیوید هاروی
   مریم وحدتی
:   افکار
:  رقعي
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۱۲۳
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!