:  ۱۶۷۳۳۳
:  نقد و ارزیابی رویکردهای مختلف به الگوی توسعه و پیشرفت اسلامی
:  دیدگاه های سیاسی و اجتماعی
   صغری صالحی
:  رقعي
:  ۱۴.۵
:  ۲۱
:  نرم
:  ۲۷۲
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!