:  ۱۶۷۲۱۱
:  جهان خانگی ما به سوی یک انسان شناسی فضای خانگی
:  بوم پایی انسانی
   زهرا غزنویان
:  رقعي
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۲۸۲
:  ۱۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!