:  ۱۶۷۰۲۸
:  شاه در شطرنج رندان (مسائل دموکراسی و توسعه در ایران)
:  علوم سیاسی مقاله ها و خطابه ها
   سعید حجاریان
:  رقعي
:  ۱۴.۲
:  ۲۱
:  نرم
:  ۶۳۰
:  ۹۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!