:  ۱۶۱۵۵۹
:  گرامشی میراث انقلابی
:  دیدگاه های سیاسی و اجتماعی
   فاتح رضایی
:   ژرف
:  رقعي
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۱۴۴
:  ۲۶۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!