:  ۱۵۶۱۵۸
:  مارکسیست های ایده الیست (تحول ایدئولوژی چریک های فدایی خلق)
:  سازمان چریک های فدایی خلق ایران
   فرزاد روشنایی
:   اختران
:  رقعي
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۲۰۴
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!