:  ۱۵۰۰۴۵
:  تابوی زنانگی
:  بدن انسان جنبه های اجتماعی
   منصوره موسوی
:   مروارید
:  رقعي
:  ۱۴.۵
:  ۲۱
:  نرم
:  ۲۳۳
:  ۲۹۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
روایت رنج هایی که زنان بابت زن بودن در جامعه ما متحمل شده اند. روایت هایی که از دل زنانی از جاهای مختلف کشور، شهر و روستا بیرون آمده و بر دل خواننده مینشیند، وقتی کتاب را شروع کردم نتوانستم از خواندنش دست بردارم، شبها به زنان و روایتهایشان فکر میکردم. نویسنده خیلی خوب رنج ها و درد ها را از زبان خود زنان روایت کرده،
۲۶ فروردين ۱۳۹۸
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید