:  ۱۴۷۹۹۱
:  جنون قدرت و قدرت نامشروع در باب فاشیسم
:  قدرت (علوم اجتماعی)
   محمدرضا سرگلزایی
:   قطره
:  رقعی
:  ۱۳.۸
:  ۲۱
:  نرم
:  ۱۱۱
:  ۱۸۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!