:  ۱۴۶۳۶۴
:  نگرشی انتقادی به توسعه جماعت محور
:  توسعه اجتماعی
   مارگارت لدویت
   منیژه نجم عراقی
:   نشر نی
:  رقعي
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۴۱۴
:  ۴۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
خواندن این کتاب را می شود به همه کسانی که به نحوی از وضعیت امروز جوامع بشری به ستوه آمده اند، پیشنهاد کرد. خیلی تفاوتی ندارد که کسی درآمد کمی داشته باشد، توسط حکومتی پاکسازی قومی و نژادی شده باشد، در محلات پرخطر زاغه ای زندگی کند، شغلش را دراثر اجرای سیاستهای کلانی مثل خصوصی سازی از دست داده باشد، زن سرپرست خانوار باشد، تسهیلگر اجتماعی ... دیدن ادامه » باشد که آموزش جزء جدانشدنی کارش است یا معلمی باشد که دلش می خواهد دانش آموزانش از همان ابتدای آموزش، با تفکر انتقادی آشنا شوند؛ همه و همه این افراد با جایگاهها و موقعیتهای بسیار متفاوت اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی می توانند مخاطب این کتاب باشند و با خواندن آن، نگاهی جامعتر نسبت به توسعه، توسعه جماعت محور، عدالت اجتماعی، آگاهی نقادانه، تبعیض، جامعه مدنی، جهانی سازی، ستم، قدرت و … به دست آورند.
این کتاب در لینک زیر معرفی شده است:
https://anthropologyandculture.com/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%ac/
۱۳ ارديبهشت
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید