:  ۱۳۸۹۷۵
:  علوم اجتماعی و سیاسی
:  دموکراسی علیه دولت (مارکس و لحظه ماکیاولین)
:  دموکراسی
   میگل ابنسور
:   ققنوس
:  رقعی
:  ۱۳۹۷
:  ۱
:  ۱۴.۲
:  ۲۱.۳
:  نرم
:  ۲۹۶
:  ۲۱۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!