:  ۱۳۳۱۴۸
:  علوم اجتماعی و سیاسی
:  جامعه پذیری دانشگاهی (رویکردها و فرایندها)
:  جامعه پذیری
   سید هادی مرجائی
:  رقعي
:  ۱۳۹۶
:  ۱
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۱۸۸
:  ۹۴,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!