:  ۱۳۳۱۴۵
:  علوم اجتماعی و سیاسی
:  دانشگاه هویت و سیاست زندگی زنان
:  زنان ایران وضع اجتماعی
   مهری طیبی نیا
:  رقعي
:  ۱۱۳۹
:  ۱
:  ۱۳.۸
:  ۲۱
:  نرم
:  ۳۰۰
:  ۱۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!