:  ۱۳۴۸۳۰
:  علوم اجتماعی و سیاسی
:  گفتمان چپ در ایران (دوره قاجار و پهلوی اول)
:  حزب اجتماعیون عامیون ایران
   محمدعلی احمدی
:   ققنوس
:  رقعي
:  ۱۳۹۶
:  ۱
:  ۱۴.۲
:  ۲۱.۳
:  نرم
:  ۴۰۶
:  ۲۸۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!