:  ۱۳۴۴۰۸
:  علوم اجتماعی و سیاسی
:  ایدئولوژی داوقدرت روشن فکران و سیاست در ایران
:  روشن فکری ایران
   محمد تقی قزلسفلی
:   امید صبا
:  رقعي
:  ۱۳۹۶
:  ۱
:  ۱۴.۵
:  ۲۱
:  نرم
:  ۶۵۰
:  ۳۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!