:  ۱۲۹۲۵۷
:  علوم اجتماعی و سیاسی
:  بررسی های جدید امنیت
:  امنیت بین الملل
   پیتر برجس
   علی رضا طیب
:   امیرکبیر
:  وزيري
:  ۱۳۹۶
:  ۱
:  ۱۷.۵
:  ۲۴.۵
:  نرم
:  ۵۰۲
:  ۴۲۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!