:  ۱۲۷۹۲۷
:  علوم اجتماعی و سیاسی
:  بازاندیشی تغییرات علمی و مقایسه نظریه ها
:  علوم فلسفه
   لنا سولر و دیگران
   پیروز ایزدی
:  رقعي
:  ۱۳۹۵
:  ۱
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۳۹۰
:  ۲۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!