:  ۱۶۰۶۳
:  درباره تقسیم کار اجتماعی
:  تقسیم کار
   امیل دورکیم
   باقر پرهام
:   نشر مرکز
:  وزيري
:  ۱۳۹۶
:  ۷
:  ۱۶.۵
:  ۲۳.۵
:  نرم
:  ۳۹۷
:  ۴۹۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
ناپسندیده ترین اعمال اگر به کامیابی بینجامد اغلب آن چنان در نظر مردم بخشیده می شوند که گویی میان مجاز و ممنوع ، درست و نادرست ، مرز ثابتی وجود ندارد چون به نظر می رسد که حد و مرز میان این ها به دلخواه افراد جابجا می شود.

امیل دورکیم / درباره تفسیم کار اجتماعی
۲۲ آبان ۱۳۹۴
مریم محمدی وند و محمد اکبری این را خواندند
آرمان حیدری ارجلو و سپیده شوهانی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید