:  ۱۰۹۳۵۳
:  امر روزمره در جامعه پساانقلابی
:  جامعه شناسی
   عباس کاظمی
:  رقعی
:  ۱۴.۳
:  ۲۱
:  نرم
:  ۲۳۶
:  ۳۹۰,۰۰۰ ریال


 

"امر روزمره در جامعه پسا انقلابی" موضوعی است که جامعه شناسی ایرانی، تاکنون کمتر بدان پرداخته و در میان جامعه شناسان نیز تمایل اندکی به مطالعه عمیق آن وجود دارد. این موضوع،‌ عنوان اثر دکتر عباس کاظمی است. 

 

به نظر میرسد فهم این کتاب مستلزم نگاهی به وضعیت مطالعات فرهنگی در ایران است. مطالعات فرهنگی در ایران،‌ سرنوشت خاصی برای خودش داشته است. این علم میان رشته ای که از دل سنت جامعه شناسی سربرآورد،‌ واکنشی بود به رویکرد انتزاعی و کلان نگر جامعه شناسی در فهم مسائل جامعه ایران. مطالعات فرهنگی تلاش میکند زندگی را در جریان واقعی آن و در سطحی خرد بررسی کند. از این منظر آنچه اهمیت دارد،‌ تاکید بر جزییاتی در زندگی است که در وهله اول شاید چندان جذابیتی برای توجه از جانب محققان را نداشته باشد،‌ اما مطالعات فرهنگی تلاش می کند مسائل بزرگ را در مکان های کوچک و موضوعات به ظاهر کوچک نشان دهد. این خصیصه تا حدی شبیه به تجربه تحولات علم تاریخ در دوره مدرن است. تلاشی که علم تاریخ مدرن داشته ،‌خروج از سنت درباری تاریخ نگاری بود که از بالا و از جانب صاحبان قدرت به روایت تاریخ می پرداخت. در حالی که تاریخ نگاری مدرن در خرد ترین سطح نیز فرآیند های کلان تاریخ را جستجو می کند و نشان میدهد.

عباس کاظمی با تحلیل زندگی اجتماعی اشیا مانند کراوات، جین و پیکان تا ایدئولوژی خشونت، شادی و کنکور کمک شایانی به فهم ما از پیچیدگی‌ها وتناقضات زندگی اجتماعی در ایران پساانقلابی می‌کند. 

 

 


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
اکنون در زمانه ای زندگی می کنیم که اشیا و ابژه های مادی بخشی معنادار از جهان ما شده اند. مشخصا اشیا در قالب تکنولوژی جدید و در زندگی روزمره شهری، نقش مهمی ایفا می کنند. شاید بتوان گفت جهان جدید بیش از جهان قدیم مملو از ابژه شده است. ما در کنار اشیا زندگی می کنیم، به گوشی های هوشمند خود عشق می ورزیم، به ماشین های خود تعلق خاطر داریم، با برخی ... دیدن ادامه » از اموال خود رابطه احساسی و عاطفی برقرار می کنیم، هویت مان را از آن ها می گیریم، به واسطه آن ها حسادت می ورزیم و به خاطر آن ها از یکدیگر متنفر می شویم. آن ها در واقع، پیوند دهنده و جدا کننده ما هستند.
۲۱ مرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید