:  ۱۲۰۲۵
:  توتالیتاریسم
:  فلسفه سیاسی
   هانا آرنت
   محسن ثلاثی
:   ثالث
:  رقعی
:  ۱۴.۲
:  ۲۱.۴
:  نرم
:  ۳۶۶
:  ۵۸۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
در هر کجا که توده هایی وجود داشته باشند که به دلایلی به سازمان سیاسی گرایش پیدا کرده باشند ،شکل گیری جنبش های توتالیتر (تمامیت خواه دارای ایدئولوژی) ،امکان پذیر است. این توده ها، بر اثر آگاهی از یک مصلحت مشترک، گردهم نمی آیند. آنها فاقد آن احساس تمایز طبقاتیِ ویژه ای اند که در هدف های معین و محدود و دسترسی پذیر بیان میشود.
اصطلاح توده ها ،تنها به آن مردمی اطلاق می شود که ماهیتاً چیزی بیشتر از مجموعه ای از انسان های بی هویت و بی تفاوت نیستند. در نتیجه نمی توان آن ها را در سازمانی مبتنی بر مصلحت مشترک ، یا در احزاب سیاسی و حکومت های محلی یا در سازمان های حرفه ای و اتحادیه های کارگری ، متشکل کرد. این مردم، به گونه ای بالقوه ،در هر کشوری وجود دارند و اکثریت عظیم افرادِ خنثی و از نظر سیاسی بی تفاوتِ کشور را تشکیل می دهند که نه به حزبی می پیوندند و نه حتی به پای صندوق های رأی می روند.

متن ... دیدن ادامه » از کتاب "توتالیتاریسم"
اثر هانا آرنت
ترجمه محسن ثلاثی
نشر ثالث
صفحه 48
۰۶ آذر
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید