:  ۵۵۴۶۷
:  فقه و سیاست در ایران معاصر (تحول حکومت داری و فقه حکومت اسلامی)(جلد 2)
:  علوم سیاسی
   داود فیرحی
:   نشر نی
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۵۳۵
:  ۵۸۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

درباره ی حکومت، به طور کلی، دو دیدگاه عمده وجود دارد: ذات گرایی و مخالف آن. مفهوم «حکومت داری» با عبور از تحلیل های جوهرگرایانه، حکومت را امری اعتباری، و حتی «اعتبار از اعتبار» می بیند و بر ماهیت استعاری حکومت داری ها نظر دارد. این پژوهش نیز چنین دیدگاهی دارد و از رابطه ی استعاری حکومت شناسی ها و فقه حکومت در ایران معاصر سخن رفته است.
فقه سیاسی استعاره های زیادی دارد که بنیانی بر نظریه های متفاوت حکومت فراهم کرده اند. اما، دو استعاره ی «وقف» و «قضاوت» جایگاه برجسته ای در فقه سیاسی معاصر یافته و رابط بین شریعت و دموکراسی در دولت مدرن شده اند؛ وقف در فقه مشروطه و قضاوت در نظریه های حکومت اسلامی.

جلد نخست به فقه مشروطه و تحولات دولت مشروطه اختصاص داشت و در این نوشته نیز سه محور عمده کاوش شده است:
الف) رابطه ی استعاری قضاء و حکومت، و لوازم مردمسالار آن
ب) دگرگونی حکومت داری ایرانی، و سویه ی اقتداری آن از دهه ی ۱۳۲۰ تاکنون
ج) و در نهایت، تخلیه ی تدریجی فقه سیاسی از عناصر دموکراتیک و رواج نظریه های اقتداری در فقه حکومت اسلامی.

حکومت داری مفهومی تحلیلی است که زایش و زوال تصورات متفاوت از «اعتبار حکومت» در ایران معاصر را نشان می دهد؛ تصویرهای ناهمگون و انباشته از انواع حکمرانی ها که ظاهراً بیرون دستگاه فقه، و در جهان اجتماعی ما شکل یافته و به تدریج به مبانی تصوری اجتهاد در فقه حکومت اسلامی بدل شده و موجبات دگرگونی در فقه سیاسی را فراهم نموده اند.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
با مطالعه مجموعه دو جلدی این کتاب کاملا احساس کردم چراغی مقابلم روشن شده..
۰۷ اسفند
خسرو پرویز این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید