:  ۸۵۳۴۰
:  بیماری (تجربه و هنر زندگی 9)
:  بیماری جنبه های اجتماعی
   هاوی گرل
:   گمان
:  ۱۲.۵
:  ۲۰
:  نرم
:  ۲۵۲
:  ۳۳۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:
 
بیماری اتفاقِ نادر و عجیبی نیست. همهٔ ما به نوعی در مقاطع یا سال های متمادی از زندگیمان با آن مواجه می شویم. بیماری چه تجربه ای شخصی باشد چه تجربهٔ اطرافیانمان، خواه ناخواه جزئی از زندگیِ ماست.
در کتاب «بیماری» سعی شده این اتفاق از نگاهِ خودِ بیمار بررسی شود. هَوی کَرِل، استاد جوان فلسفه در دانشگاه وست انگلند، که خودش با یکی از نادرترین و سخت ترین بیماری ها «زندگی می کند» و هنوز هم نمی داند با وجودِ این بیماریِ عجیب و غریب چند سالِ دیگر از عمرش باقی است، به کمکِ دانش و شناختِ فلسفی و تلفیقِ آنها با روایتی دستِ اول و خودمانی از بیماری، جنبه های مختلفِ این پیشامد را در زندگیِ ما انسان ها می کاود. 
این کتاب در عینِ پرداختن به پدیدارشناسیِ بیماری و «تجربهٔ زیستهٔ» بیمار، به نوعی آسیب شناسیِ اخلاقیاتِ پزشکی هم هست و نقد رویکردی است که بیمار را صرفا یک «موردِ» پزشکی تلقی می کند نه انسانی با عواطف و احساسات و رنج های خاصِ خودش. فقدانِ همدلی با بیمار یکی از جنبه های دردناک و دشوارِ بیماری است، به ویژه در بیماری های خاص. 
علاوه بر این، تغییرِ نگاه در اعضایِ خانوادة بیمار، دوستان و نزدیکانش بررسی می شود و اینکه تجربهٔ بیماری های سخت چطور بیمار را از اجتماعش دور یا منزوی می کند، پیوندهایی را در زندگی او می گسلد و البته در مواردی هم باعث تقویت روابطش با «خویشاوندانی» حقیقی می شود. اینکه بیماری چطور می تواند تمامِ طرح ها و برنامه های فرد را در زندگی اش دگرگون کند و مهم تر اینکه چطور می توان در کورانِ یک چنین تجربهٔ سختی معنای زندگی را دریافت؟ 
کرل با بهره گیری از فلسفهٔ باستان و مدرن در پیِ پاسخ به این پرسش هاست که چطور می شود در عینِ بیماری روح و جانی سالم داشت و «خوشبخت» بود؟ چطور می توان با مسئلهٔ مرگ کنار آمد؟ او با نگاه به آرای اپیکور، فیلسوفِ یونان باستان، دربارهٔ معنای زندگی و مفهومِ مرگ تلاش می کند تا نوعی «فلسفه درمانی» را برای کنار آمدن با این مسائل ارائه دهد.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!