:  ۳۹۳۳
:  دین
:  ادیان زنده جهان
:  ادیان
   رابرت هیوم
:   نشر علم
:  رقعي
:  ۱۳۹۱
:  ۱۹
:  ۱۶.۳
:  ۲۳.۳
:  نرم
:  ۴۵۹
:  ۱۴۵,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
کتاب خوبیه اما متاسفانه مترجم کتاب یک ادم متعصب و بی منطق و بی سواد است
مترجم آدم بی فرهنگی است که به نویسنده توهین میکند و او را نادان و بیشعور و کافر و فرصت طلب و گمراه میداند (در پانویسها بارها به نویسنده توهین کرده)
اگر میخواهید این کتاب را بخوانید یاوه گوییهای مترجم را در پانویسها نخوانید نه علمی است و نه منطقی و نه معتبر
بر این ... دیدن ادامه » باورم که مترجم در متن اصلی هم دست برده و جاهایی را سانسور کرده. متاسفانه دسترسی به کتاب اصلی ندارم که بتوانم مقایسه کنم اما از عصبی بودن مترجم و این که ترجمه کتاب را با پاسخگویی به کتاب اشتباه گرفته بعید نمیدانم که بخشهایی را حذف کرده باشد
۰۸ فروردين
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید