:  ۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷
:  دین
:  میم مثل محمد(نقد فرهنگ)
:  دین
   حسین پور فرج
:   نقد فرهنگ
:  رقعي
:  شوميز
:  ۱۴۶
:  ۱۶۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
متأسفانه نویسنده در جهت معمولی و زمینی نشان دادن پیامبر اکرم آن قدر افراط کرده که منکر کرامات آن حضرت (مثل رد الشمس و ...) شده و معجزه ایشان را صرفاً قرآن می‌داند!!همچنین در صفحه 23 به گفته نصر حامد ابوزید اشاره می کند و می گوید: پیامبر (ص) فارغ از خطا نبود! طبعا این مطلب با اعتقاد ما شیعیان به عصمت پیامبر(ص)از خطا سازگار نیست.
۳۰ مهر
فاطمه خیاطی این را خواند
خسرو پرویز این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید