:  ۱۲۵۴۴
:  ایران‌شناسی
:  جامعه ایلی در ایران (از ایران چه می دانم 31)
:  ایلات و عشایر ایران
   علی بلوکباشی
:  رقعی
:  ۱۳۸۹
:  ۳
:  ۱۴.۲
:  ۲۰
:  نرم
:  ۱۲۰
:  ۱۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
ایل یا اِل واژه‌ای ترکی ـ مغولی است که بیش از هزار سال پیشینۀ تاریخی دارد و حیات تاریخی‌اش توسعه و تطور معنایی فراوان یافته است. این واژه در متون کهن ترکی و فارسی به معانی مختلف ولایت، صلح و دوستی، فیل و گروه، دوست، رام و مطیع، مردم و جماعت به کار رفته است.

کتاب جامعه ایلی در ایران از مجموعه کتاب‌های "از ایران چه می‌دانم؟ در هشت فصل و یک مقدمۀ مبسوط به پژوهش‌هایی که مردم‌شناسان ایرانی و غیرایرانی در ایلات و عشایر ایران انجام داده‌اند؛ تعاریف و مفاهیم تاریخی – اجتماعی؛ طبقه‌بندی جامعه‌های ایلی – عشایری؛ ساختار زیست – معیشتی؛ ساختار اقتصادی، ساختار خانواده و نظام خویشاوندی؛ ساختار اجتماعی و نظام قشر‌بندی؛ ساختار سیاسی و سلسله مراتب قدرت؛ و نیز ساختار فرهنگی، زبان و دین در ایلات و عشایر ایران پرداخته است.
از
http://www.itsiranian.com
۰۱ شهريور ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید