:  ۵۵۱۷۳۳۸۵
:  موسیقی و فیلم (CD-DVD)
:  مقام رضاcd
:  سلسله گفتارهای انسان شناسی روان شناسی و هدف شناسی
   استاد محمد شجاعی
:   مؤسسه فرهنگی هنری منتظران منجی
:  ۵۰,۰۰۰ ریال


مقام رضا

رضا از شاخههای مهم معرفت است، هر چه معرفت انسان به خداوند تبارک بیشتر می‌شود، رضایتش نیز بیشتر می‌شود و درمقابل سخط و نارضایتی اش در زندگی کمتر می‌شود.

اطاعت الهی، استغفار، تواضع، صدقه دادن و راضی به قضای الهی بودن از نشانه های رضای خداوند است. سالک با رسیدن به این مقام به وادی عشق و محبت حق وارد می شود و از محبین بلکه محبوبین او خواهد بود.
دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!