:  ۵۵۱۷۳۳۸۰
:  موسیقی و فیلم (CD-DVD)
:  کینه
:  سلسله گفتارهای انسان شناسی روان شناسی و هدف شناسی
   استاد محمد شجاعی
:   مؤسسه فرهنگی هنری منتظران منجی
:  ۳۰,۰۰۰ ریال


کینه

کینه، از گناهان بسیار بزرگی است که وجود ذره ای از آن در دل، مانع مغفرت و نجات انسان در آخرت و راه‌یابی او به بهشت می شود. فرد مومن، کینه به دل نمی گیرد، اگر هم به دلش رسوخ کرد، لحظه ای است، چون نمی‌خواهد بار سنگینی از عذاب را حمل کند. حال سوال اینجاست چه عواملی باعث ایجاد کینه می شود؟ چه عواقب و پیامدهایی در دنیا و آخرت می تواند داشته باشد؟ راه‌های درمان آن کدام است و... 
دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!