:  ۵۵۱۷۳۳۷۵
:  موسیقی و فیلم (CD-DVD)
:  خشم (غضب)cd
:  سلسله گفتارهای انسان شناسی روان شناسی و هدف شناسی
   استاد محمد شجاعی
:   سلسله گفارهای انسان شناسی روان شناسی و هدف شناسی
:  ۵۰,۰۰۰ ریال


خشم (غضب)

قوه غضب، یکی از نعمت های بزرگ خداوند حکیم در درون ماست که ما را در رفع ناملایمات و دفاع از حریم های خود، خانواده و کشورمان یاری می رساند. اما اگر به صورت نابجا و دائمی مورد استفاده قرار گرفته و به یک خلق تبدیل گردد، هولناکترین یاوری خواهد بود که مارا به قعر جهنم سوق می دهد. در نکوهش این صفت همین قدر کافی است که بدانیم زشت تر از غضب، صورت برزخی دیگری وجود ندارد.

خشم و غضب چیست؟ چرا ایجاد می شود؟ چگونه خود را نشان می دهد؟ عواقب آن کدام است و چگونه کنترل می شود؟ سوالاتی است که در سی دی «غضب» می توانید پاسخ هائی آن را بشنوید.
دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!