:  ۷۳۸۴۷
:  کودک و نوجوان
:  آلیس در سرزمین عجایب (باقاب فلزی)
:  داستان جهان
   لوئیس کرول
   الهام نیل چیان
:  جیبی
:  ۱۰.۵
:  ۱۴.۵
:  سخت
:  ۳۵۲
:  ۴۵۰,۰۰۰ ریال



دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید

آلیس می‌خواهد وارد باغ زیبای آن طرف یکی از درها شود اما راهی برای ورود به آن نمی یابد. این در کوچکتر از آن است که بتواند از آن عبور کند. همچون روایت های سنتی اینجا هم شخصیت اصلی داستان به دنبال رسیدن به مکانی مشخص است، مکانی که رسیدن به آنجا برایش به هدفی تبدیل می شود. البته او نباید هم فعلاً به این باغ راه یابد چون در این صورت دیگر داستانی برای روایت نمی ماند.

در ... دیدن ادامه » این هنگام که آلیس به دنبال راهی برای ورود به باغ است، با موجودات عجیبی روبه رو می‌شود و بارها سایزش تغییر می کند. پیچیدگی ها و پیچش های زیادی بین باغ و آلیس شکل می گیرد. اول اینکه او به درون حوضی از اشک های خودش می‌افتد، وارد رایزنش و صحبت هایی با یک موش و گروهی از پرنده ها و دیگر حیوانات می شود. سپس به اشتباهی به جای خدمتکار خرگوش سفید اشتباه گرفته می‌شود و اقدام به انجام ماموریتی می کند که در نهایت به گیر کردنش در خانه‌ی خرگوش می انجامد. آلیس فرار می‌کند تا هزارپا را ببیند و راهی برای تغییر سایزش پیدا کند. پیچش بعدی در خانه ی فلفلی دوک و جشنی که برپاست رخ می دهد. یکی پس از دیگری این اتفاقات به وقوع می پیوندد و به زودی این پیچیدگی ها جذاب‌تر هم می‌شوند حتی جذاب تر از هدف اصلی آلیس از این ماجراجویی.

بالاخره آلیس موفق می‌شود وارد باغ شود. این بخش چیز زیادی برای توضیح دادن ندارد. آلیس به هدفی که در آغاز سفرش برای خودش تعیین کرده بود می‌رسد و بالاخره سایز مناسب را پیدا می کند، سایز مناسب در مکان مناسب و با کلید مناسب برای رسیدن به آن باغ زیبا. اوج داستان شبیه بازی‌های پازلی است که در آن آلیس می بایست ابزار لازم را جمع آوری کند(تگه های قارچ و کلید طلایی کوچک) و سپس آن‌ها را به مکان مورد نظر بیاورد تا بتواند به مرحله بعد برود.
ادامه نقد در سایت نقد روز:
https://goo.gl/j9EACn
@naqderooz
۱۰ مرداد ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید