:  ۲۹۸۳۹
:  کودک و نوجوان
:  یاران حلقه
:  داستان های انگلیسی قرن 20
   جی.آر.آر.تالکین
   رضا علیزاده
:   روزنه
:  پالتویی
:  ۱۱.۲
:  ۱۹
:  نرم
:  ۸۰۴
:  ۸۹۵,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

»دو برج« داســتان تک تک یاران حلقه را پس از پراکنده شدن بازمیگوید. گروهی از یاران نومیدانه خود را برای نبرد با سائورون، دشمن پلید باستانی آماده میکنند و گروهی دیگر مشغول دست و پنجه نرم کردن با خیانت

ایزنگارد هستند. فرودو و سام باید حلقۀ نفرینشده را بییاور برای نابودی به قلمرو فرمانروای تاریکی ببرند. راهنمای این دو در این سفر گولوم فریبکار و حریص است که شهوت حلقۀ قدرت او را مسخ کرده. مجلد دوم با فرا

رسیدن تاریکی بزرگ و درگرفتن جنگ حلقه خاتمه مییابد.

 
 
 

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!