:  ۱۲۲۳۰۳
:  کودک و نوجوان
:  دون کیشوت
:  داستان جهان
   میگل د سروانتس
:   نخستین
:  رحلي
:  ۱۸
:  ۳۰
:  سخت
:  ۱۹۲
:  ۴۵۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
اونکه من خوندم خیلی سال پیش دو جلد بود هر کدوم حدود ششصد صفحه ترجمه محمد قاضی خوب بود ولی اینو مطمن نیستم در موردش
۶ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید