:  ۶۵۳۸۴
:  آموزشی
:  تمرین های گام به گام شطرنج (دوره آمادگی 1)
:  شطرنج راهنمای آموزشی
   سیامک آزادواری
:   شباهنگ
:  وزیری
:  ۱۳۹۸
:  ۹
:  ۱۶.۶
:  ۲۳.۵
:  نرم
:  ۲۲۰
:  ۱۹۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار