:  ۹۷۴۴
:  داستان جهان
:  پرنسس پابرهنه
:  داستان های فرانسه قرن 20
   اریک امانوئل اشمیت
   سعیده بوغیری
:   افراز
:  رقعی
:  ۱۳۹۷
:  ۶
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۱۵۲
:  ۱۷۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:


...  آیا زن هنوز آن جا زندگی می کرد؟ مرد چه طور می بایست او را پیدا می کرد. او حتا نام زن را نمی دانست. گفته بود: «منو دوناتلا  صدا بزنین.» مرد فوراً باور کرده بود این نام زن است. چندین سال بعد درحالی که این جمله را در ذهن خود تجزیه و تحلیل می کرد، متوجه شده بود که این یک نام مستعار بوده.


چرا این ماجرا توجه مرد را به این نکته جلب کرده بود؟ چرا پانزده سال بعد، مرد هنوز به آن فکر می کرد، حال آن که در این سال ها با ده ها زن دیگر آشنا شده بود؟


شاید برای این که دوناتلا خود را اسرارآمیز نشان داده و به همان صورت نیز باقی مانده بود. زن ها به این خاطر مورد پسند ما واقع می شوند که مانند نگینِ یک معما باشند و به محضِ این که گره این معما اندکی شل شود، جایگاه خود را در نظر ما از دست می دهند...

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
عیاش‌ترین مردان ، ماجراجویانی هستند در جست‌وجوی راز ، که در جنس زن همواره چیزی را ترجیح می‌دهند که زن از تقدیم آن خودداری می‌کند ، نه آن‌چه زن بر آن چوب حراج می‌زند.
۱۶ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
زن‌ها به این خاطر مورد پسند ما مردان واقع می‌شوند که مانند نگین یک معما باشند و به محض این‌که گره این معما اندکی شل شود ، جایگاه خود را در نظر ما مردان از دست می‌دهند. آیا زن‌ها تصور می‌کنند مردان فقط به دلیل جاذبه‌های جنسی به سمت آن‌ها جذب می‌شوند? این اشتباهی هست فاحش . مردان بیشتر جذب جنبه‌های رویای خانم‌ها می‌شوند تا جنبه‌های ... دیدن ادامه » جنسی.
شاهد?
اگر مردان پس از مدتی از زن‌ها کناره می‌گیرند ، به دلیل روزهایی است که با یک‌دیگر سر کرده‌اند نه شب‌ها روزهایی که زیر نور تند آفتاب به بحث می‌گذرد ، بیش از شب‌هایی که به هم می‌آمیزند ، جذاب بودن یک زن را از بین می‌برد.
۱۶ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید