:  ۷۸۲۵۹
:  داستان جهان
:  به انتخاب مترجم (داستان های برگزیده)
:  داستان های کوتاه مجموعه ها
   سروانتس و دیگران
   احمد اخوت
:   افق
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۳۲۸
:  ۳۷۰,۰۰۰ ریال


«به انتخاب مترجم» (داستان های کوتاه از نویسندگان بزرگ) با ترجمه احمد اخوت به چاپ رسیده و با داستان هایی از میگل د. سروانتس، مارسل پروست ، کاترین مانسفیلد ، ولادیمیر ناباکف ، کوبو آبه ، خولیو کورتاسار ، نادین گوردیمر ، تیم اوبراین، اُ هنری و... همراه است.

اخوت در مقدمه ای بر کتاب نوشته است: «هر مترجم از کارش هدفی دارد. یکی برایش وسیله امرار معاش و گذران زندگی است و بعضی هم ترجمه را یک چالش می بینند؛ دوست دارند متن دشواری آن ها را به جنگ دعوت کند ، با او کشتی بگیرند، پشتش را به خاک بمالند و پیروز شوند. این ها عاشق مچ اندازی اند. متن «آسان» و «سرراست» را قابل نمی دانند ترجمه کنند؛ در شان آنها نیست. بورخس در «گزارشی از زندگی» از جنگ خود با کتاب «سنجش خرد ناب» کانت برای خواندن و ترجمه اش شرح خنده داری می دهد و اینکه چه شکست سختی از کتاب خورد. هر مچ اندازی ای معلوم نیست به پیروزی بینجامد.»

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!