:  ۹۶۱۲
:  داستان جهان
:  پدر سرگی
:  داستان های روسی قرن 19
   لئو تولستوی
   سروش حبیبی
:   چشمه
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۸۱
:  ۱۶۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:
 
مادر همراه پسرش رفت و یک ماه بعد نوجوان شفا یافت و در آن ناحیه معروف شد که نفس مقدس پیر پارسا پدر سرگی شفابخش است. از ان به بعد هفته‌ای نمی‌گذشت که حاجت‌مندانی به نزد او نیایند و بیماران خود را نیاورند و از او شفا نخواهند و چون یک بار تسلیم شده بود نمی‌توانست کمک خود را از دیگران دریغ کند.

خبرهای وابسته

» توصیه کتاب: پدر سرگی از لئو تولستوی

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
پس این بود معنای خواب من. پاشنکا سرمشق خوبی می بود برای من. ولی من به راه او نرفتم. خدا و خدمت او را بهانه کردم و چشم به مردم داشتم. پاشنکا برای خدا زندگی می کند، به این خیال که برای مردم زنده است. بله، یک کار نیک، یک پیاله آب که بی طمع پاداش به تشنه ای داده شود ارجمندتر از همه کارهای خوبی است که من در راه مردم کرده ام. از خود پرسید: آیا به راستی ... دیدن ادامه » ذره ای نیت صدق نسبت به خدا در دل من بود؟ و جوابش این بود: بله، بود، اما هر چه بود با علف هرز شهرت خواهی و شهوت نام در چشم مردم، پوشیده و آلوده شده بود. بله، برای کسی که مثل من برای کسب نام در نظر مردم زندگی کرده خدا وجود ندارد. من از این پس به جست و جوی خدا خواهم رفت.

http://ideality.ir
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶
مشتاق حسین و روژیتا احمدی این را خواندند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ایا این وسوسه نیست که میخواهد از شادی ها و لذات دنیا بگریزد و برای اخرت توشه ای بفرستد که شاید موهوم باشد.
۰۵ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید