:  ۹۶۱۰
:  داستان جهان
:  پدرخوانده (ادبیات امروز رمان 69)
:  داستان های آمریکایی قرن 20
   ماریو پوزو
:   افق
:  رقعی
:  ۱۳۹۷
:  ۴
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۷۵۲
:  ۴۵۰,۰۰۰ ریال


به دوستانت نزدیک باش، به دشمنانت نزدیک تر
پدر ویتو کورلئونه با شخصی در دهکده درگیر می شود و آن شخص به مافیا شکایت می برد. پدر حاضر به زانو زدن در مقابل کدخدای محلی مافیا نمی شود و او را در حضور مردم به قتل می رساند.
یک هفته بعد نیز جسد خودش را پیدا می کنند، تفنگچیان مافیا به دنبال ویتوی جوان به پرس وجو می افتند؛ چرا که احتمال می دهند ویتو بعدها به خوانخواهی پدر برخیزد. اقوام ویتوی دوازده ساله نیز او را مخفیانه به آمریکا می فرستند.
فیلمی که فرانسیس فورد کاپولا براساس رمان پدرخوانده ساخت، تحسین شده ترین فیلم تاریخ سینماست که حادثه ای نو در روایت سینمای آمریکا به شمار می رود.


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
# هزار کتاب
تاریخ شروع: 15/02/1393
داستان با این جملات آغاز می شود:
آمریگو ... دیدن ادامه » بوناسرا در دادگاه جنایی شماره 3 نیویورک به انتظار عدالت نشست، به انتظار انتقام از مردانی که آن طور بی رحمانه به دخترش آسیب رسانده بودند، چون سعی کرده بودند به او تجاوز کنند. قاضی، مردی هیکل دار، که گویی می خواست با دوجوانی که پیشت نیمکت ها ایستاده بودند در بیفتد، آستین های ردای سیاهش را بالازد. صورتش سرد از نفرت تو قدرت. اما در این میان یک چیزی درست نبود. امیرگو بوناسرا آن را حس می کرد، اما هنوز نمی توانست بفهمد که چیست.
۰۱ اسفند ۱۳۹۴
سپیده شوهانی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
در پس هر ثروتی جنایتی نهفته است.
۰۵ آبان ۱۳۹۴
امیل آژار این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
پدرخوانده ای متفاوت با فیلم فرانسیس فورد کاپولا.
نمی خوام فیلم زیر سوال برود ولی پدر خوانده در دنیای ادبیات بسیار پرابهت تر از دنیای سینماست. حتما باید تجربه کرد.
۰۷ خرداد ۱۳۹۴
محمدرضا کشاورزی این را دوست دارد
فرمایشه شما متین اما ما داریم راجبه دو هنر مختلف حرف میزنیم البته هنر کلمه قویتره.
۰۵ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید