:  ۷۶۸۹۲
:  داستان جهان
:  وسوسه ناممکن
:  داستان های فرانسه قرن 19
   ماریو بارگاس یوسا
   کاوه میرعباسی
:   نیلوفر
:  رقعی
:  ۱۴.۵
:  ۲۲
:  نرم
:  ۲۱۵
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:


در «بینوایان» قضا و قدر آن چیزی نیست که از نام اش بر می آید، یک تصادف، امری پیش بینی نشده و استثنایی، گسست وضعیت عادی، بلکه پدیده ای است دائمی، که مدام در زندگی بر سوناژها مداخله می کند، آن را شکا می بخشد و به سمت نیک بختی یا محنت سوق می دهد. راوی از “زمینه چینی های مرموز قضا و قدر که به کرات رخ می دهند” سخن می گوید.

برخوردهای تصادفی، همزمانی خارق العاده ی رویدادها، الهام ها و پیش بینی های ماورای طبیعی، غریزه ای که، با تسلط بر عقل یا نفوذ در آن، انسان ها را به سمت نیکی با شر می راند، و، علاوه بر آن، گرایشی فطری که جامعه را به سوی پیشرفت و انسان را به سوی تقوا رهنمون می شود، خصوصیات اصلی این عالم اند. در این جهان، جبر گرایی ساده انگارانه پاورقی های رمانتیک، به نحوی غریب، با مقوله ی غامض برآمده از برهان دو وجهی ابدی قضا و قدر و ضرورت یا، به بیان دیگر، مسئولیت بشری در قیاس با تقدیر فردی، هم زیستی دارد.

از متن کتاب

در رساله ی وسوسۀ ناممکن، ماریو بارگاس یوسا، با ژرف بینی نقادانه و خلاق خویش، سراغ بینوایان، شاهکار جاویدان ویکتور هوگو، رفته و نکته هایی ناگفته را درباره ی این رمان سترگ آشکار کرده. کسانی که رساله ی عیش مدام درباره مادام بوواری را پسندیدند، از این اثر نیز به همان اندازه لذت می برند و می آموزند.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
حتما این کتاب رو باید بعد از مطالعه ی کتاب بینوایان مطالعه کرد و دید یک نویسنده ی بزرگ رو نسبت به شاهکار کلاسیک هوگو خواند
۰۸ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
در بینوایان قضا و قدر آن چیزی نیست که از نامش برمی‌آید یک تصادف، امری پیش‌بینی نشده و استثنایی گسست وضعیت عادی، بلکه پدیده‌ای است دائمی که مدام در زندگی پرسوناژها مداخله می‌کند آن را شکل می‌بخشد و به سمت نیک بختی یا محنت سوق می‌دهد. راوی از زمینه‌چینی‌های مرموز قضا و قدر که به کرات رخ می‌دهند سخن می‌گوید.
برخوردهای تصادفی، همزمانی ... دیدن ادامه » خارق‌العاده رویدادها، الهام‌ها و پیش‌بینی‌های ماورای طبیعی، غریزه‌ای که با تسلط بر عقل یا نفئوذ در آن انسان‌ها را به سمت نیکی یا شر می‌راند و علاوه بر آن گرایش فطری که جامعه را به سوی پیشرفت و انسان را به سوی تقوا رهنمون می‌شود، خصوصیات اصلی این عالم‌اند. در این جهان جبرگرایی ساده‌انگارانه پاورقی‌های رمانتیک، به نحوی عجیب و غریب با مقوله‌ی غامض برآمده از برهان دووجهی ابدی قضا و قدر و ضرورت یا به بیان دیگر مسئولیت بشری در قیاس با تقدیر فردی، هم زیستی دارد.
در رساله وسوسه ناممکن، ماریو بارگاس یوسا، با ژرف‌بینی نقادانه و خلاق خویش سراغ بینوایان، شاهکار جاویدان ویکتور هوگو رفته و نکته‌هایی ناگفته را درباره‌ی این رمان سترگ آشکار کرده. کسانی که رساله عیش مدام درباره مادام بوواری را پسندیدند، از این اثر نیز به همان اندازه لذت می‌برند و می‌آموزند.
۰۸ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید