:  ۸۸۶۲
:  داستان جهان
:  بهترین داستان های کوتاه (جیمز آگوستین جویس)
:  داستان های کوتاه مجموعه ها
   جیمز آگوستین جویس
   احمد گلشیری
:   نگاه
:  رقعی
:  ۱۴.۳
:  ۲۱
:  نرم
:  ۴۰۴
:  ۶۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
ترجمه های آقای گلشیری چنگی به دل نمی زند
۱۷ تير ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید