:  ۶۸۷۹۹
:  داستان جهان
:  وقت نویس
:  داستان های آمریکایی قرن 21
   میچ آلبوم
   شیرین معتمدی
:   مروارید
:  رقعی
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۲۵۲
:  ۴۱۰,۰۰۰ ریال


در کتاب رمان «وقت نویس» نویسنده به کمک سه داستان که به موازات هم روایت می شوند، لزوم امیدواری انسان ها را در عصر جدید یادآور شده است. یکی از این داستان ها افسانه ای است و دو داستان دیگر زندگی مدرن انسان ها را در قرن بیست ویکم نشان می دهد. در این کتاب با داستان تنهایی انسان ها و در عین حال، جاودانگی و امیدواری روبه رو می شویم.

پشت جلد:

«وقت نویس» داستانی است درباره مفهوم زمان و از زمان های خیلی دور آغاز می شود، از زمان پیدایش تاریخ انسان، با پسرکی پابرهنه در حال دویدن از تپه ای. جلو او دخترکی پابرهنه. پسر سعی می کند دختر را بگیرد. معمولا دختر و پسرها این طوری اند. برای این دو، همیشه همین طور خواهد ماند. اسم پسر دُر است. دختر آلی است. در این سن تقریبا هم هیکل اند، با صداهای زیر، موهای کوتاه و ضخیم، و شتک های گل روی صورت شان. آلی می دود و برمی گردد به دُر نگاه می کند و می خندد. آنچه حس می کند، نخستین بارقه های عشق است. سنگ کوچکی از زمین درمی آورد و به طرف پسرک پرتاب می کند.

فریاد می زند: دُر!. دُر در حال دویدن نفس هایش را می شمرد. اولین انسان روی زمین است که سعی دارد چنین کاری کند – شمارش، عدد ساختن. از کنار هم گذاشتن انگشتان شروع کرد، به هر جفت، صدا و ارزشی داد. طولی نکشید هر چیزی را که می توانست می شمرد. دُر بچه آرام و حرف شنویی است، اما نسبت به اطرافیانش ذهن عمیق تری دارد. او متفاوت است. در این نخستین صفحات داستانِ بشر، یک بچه متفاوت می تواند دنیا را تغییر دهد. به همین دلیل خدا تماشایش می کند.»

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!