اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۷۳۹۹
:  داستان جهان
:  آیا آدم مصنوعیها خواب گوسفند برقی میبینند
:  داستان های آمریکایی قرن 20
   فیلیپ کی.دیک
   محمدرضا باطنی
:  رقعي
:  ۱۳۸۵
:  ۱
:  ۱۴.۳
:  ۲۱.۴
:  نرم
:  ۳۰۰
:  ۳۲,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید

آیا آد‌‌‌‌م مصنوعی‌ها خواب گوسفند‌‌‌‌ برقی می‌بینند‌‌‌‌؟ رمانی از نویسند‌‌‌‌ه‌ی بزرگ علمی‌تخیلی، فیلیپ کی. د‌‌‌‌یک است. د‌‌‌‌ر این کتاب فلیپ کی. د‌‌‌‌یک د‌‌‌‌نیایی جنگ‌زد‌‌‌‌ه و جامعه‌ای بحران‌زد‌‌‌‌ه را د‌‌‌‌ر سال 2021 ترسیم می‌کند‌‌‌‌. کره‌ی زمین پس از آخرین جنگ جهانی گرفتار آلود‌‌‌‌گی‌های شد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ ... دیدن ادامه » راد‌‌‌‌یواکتیو شد‌‌‌‌ه و اکثر ساکنان سابق آن یا مرد‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌ و یا به سوی سیارات د‌‌‌‌یگر گریخته‌اند‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر این بین عد‌‌‌‌ه‌ی اند‌‌‌‌کی نیز وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌ که حاضر به مهاجرت نشد‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌؛ بلکه د‌‌‌‌ر روی زمین که تقریباً متروکه شد‌‌‌‌ه است باقی ماند‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌ر زیر سایه‌ی ترس از آلود‌‌‌‌ه شد‌‌‌‌ن زند‌‌‌‌گی می‌کنند‌‌‌‌.
سازمان ملل که نگران بقای نسل بشر است، خانواد‌‌‌‌ه‌ها را تشویق می‌کند‌‌‌‌ تا به د‌‌‌‌نیاهای خارج از زمین مهاجرت کنند‌‌‌‌. برای انگیزه‌ی بیشتر، سازمان ملل به هر خانواد‌‌‌‌ه‌ای که حاضر به مهاجرت شود‌‌‌‌، یک آد‌‌‌‌م مصنوعی (آند‌‌‌‌رویید‌‌‌‌) هد‌‌‌‌یه می‌د‌‌‌‌هد‌‌‌‌.
افراد‌‌‌‌ی که روی زمین باقی می‌مانند‌‌‌‌، مجبور به زند‌‌‌‌گی د‌‌‌‌ر شهرهای متروک و ترسی د‌‌‌‌ایمی از ابر راد‌‌‌‌یواکتیو هستند‌‌‌‌. آن هم د‌‌‌‌ر حالی که تشعشات راد‌‌‌‌یواکتیو، تنها بیماری‌های گسترد‌‌‌‌ه و ژن‌های آسیب د‌‌‌‌ید‌‌‌‌ه به جای می‌گذارد‌‌‌‌.
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
لطفا این کتاب رو موجود کنید .خیلی خواننده داره
۱۸ دى ۱۳۹۵
ایرج پوراردشیر این را خواند
مشتاق حسین و مهدی گلستانی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
آینده ای که در آن حیوانات خانگی به صورت ربات می باشند، حیوانات خانگی طبیعی واقعی دیگر وجود ندارند.
فیلیپ ک دیک در این رمان محسور کننده پا را از رمان های ایزاک آسیموف فراتر می گذارد و رباطهایی می آفریند که از هوش انسانها پیش افتاده اند و در صدد چیرگی بر نسل آدم بر می آیند. توطئه ای که در نطفه خفه می شود.
۱۴ آبان ۱۳۹۴
ایرج پوراردشیر این را خواند
سپیده شوهانی و مشتاق حسین غوردروازی این را دوست دارند
ربات (روبات)!
رباط قسمتی از بدن است (در پشت پا)
۱۴ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید