اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۶۶۰۸
:  داستان جهان
:  آلیو کیتریج
:  داستان های آمریکایی قرن 20
   الیزابت استراوت
:   قطره
:  رقعی
:  نرم
:  ۴۲۸
:  ۲۶۰,۰۰۰ ریال


"گاهی سرسخت و خشن است و گاهی آرام و صبور؛ گاهی درکت می کند و حرفت را می پذیرد، گاهی از بیخ و بن استدلالت را انکار می کند. او آلیو کیتریج، دبیر بازنشسته ی شهر کوچک کرازبی در ایالت مین است که تغییرات آرام شهر کوچکش و دنیای بزرگ را رصد می کند، اما بسیاری اوقات تغییرات آدم های اطرافش را نمی بیند: پیانیست رستورانی که داستان عاشقانه ای در قسمت های دور خاطراتش، بر تمام زندگی اش سایه انداخته است؛ دانش آموز سابقش که میل به زندگی را از دست داده؛ پسر چهل ساله اش که همواره خود را تحت سلطه ی دیکتاتوری احساسات غیر منطقی او حس می کند؛ و همسرش، هنری، که وفاداری خود به زندگی زناشویی شان را هم نعمت می پندارد و هم نفرین ابدی سرنوشت. طی سال ها زندگی با مردم شهر کرازبی، آرام آرام به درکی عمیق تر از خودش و زندگی می رسد؛ درکی که گاهی دردناک و تقریباً همیشه همراه با صداقتی بی رحمانه است. داستان آلیوکیتریج بینشی عمیق نسبت به موقعیت انسان، تنش ها و درگیری ها، تراژدی ها و خوشی هایش، و صبر و تحملی که بایستی در مواجهه با موقعیت خود نشان دهد، به دست میدهد. "

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
آدم به همه چیز عادت می کند،بدون این که به آن ها عادت کند.

بیشتر مردم وقتی بهترین روزهای عمرشان را می گذرانند نمی دانند که دارند بهترین روزهای عمرشان را می گذرانند.

کتاب ... دیدن ادامه » آلیو کیتریج اثر الیزابت استراوت
۱۹ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید