:  ۶۶۰۵
:  داستان جهان
:  آلیس
:  داستان های اجتماعی
   یودیت هرمان
   محمود حسینی زاد
:   افق
:  رقعی
:  ۱۴.۳
:  ۲۱.۳
:  نرم
:  ۱۷۶
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

وقتی کسی که دوستش داری، کسی که در زندگی ات نقشی داشته، می رود، می میرد و دیگر نیست، همه چیز دگرگون می شود؛ چه بخواهی و چه نخواهی. آن چه به جا می ماند، کتاب ها هستند و نامه ها و عکس ها.

یادها و اندوهی چاره ناپذیر و گاهی هم در گوشه ای، خیابانی، کسی را اشتباهی به جای او که مرده می گیری و به دنبالش می دوی...

آلیس پنج داستان است درباره ی پنج مرد و نقطه ی پیوند داستان ها: آلیس و مرگ. 
دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
بخش دیگری از کتاب.
.
" روی تراس کافه ای در اسلو در کفِ شیر برای قهوه لاتّه، حشره ای غرق شده بود. حشره روی زبان آلیس بود، جسمی چند دست و پا و پنهان در کف سفید. آلیس تف کرده بود و زبانش را تا جایی که می شد از دهن درآورده بود، داشت خفه می شد و تف کرده بود توی قاشق. آنا، که هم نگران شده بود و هم داشت حالش به هم می خورد، با کنجکاوی به جلو خم شده بود و گفته بود داری چی کار می کنی‌. آلیس گفته بود اگر عنکبوت باشد که الان هوار می زنم. عنکبوت نبود. چیز دیگری بود،..."
آلیس؛ ... دیدن ادامه » یودیت هرمان
محمود حسینی زاد. چاپ چهارم. نشر افق.
۲۶ شهريور
فاطمه خیاطی و مینا مکوندی این را خواندند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
فکر می کنم از خواندنش پشیمون نخواهید شد.
.
.
... دیدن ادامه » بخشی از کتاب:
" مارگارت تلفن زد و گفت سیگار لازم دارد و آب. چیز دیگری نه، اما سیگار و آب را واقعا لازم دارد، هر چه سریع تر.
از کدوم سیگارها.
از این سیگارهای باریک بلند، سیگارهای زنانه، اسلیم لاین. آب هم آبِ گازدار.
واقعا چیز دیگه نمی خوای؟
نه، واقعا چیز دیگه نمی خواهم. ممنون.
آلیس گفت، حدود یک ساعت دیگه می آم. زودتر می آم".
۲۶ شهريور
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۱ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید