:  ۵۳۶۳۲
:  داستان جهان
:  100 داستان کوتاه (سوپ جوجه برای تقویت روح دختران)
:  داستان
   اختیار وکالتی
:   یاران
:  رقعی
:  ۱۳۹۵
:  ۲
:  ۱۴.۴
:  ۲۱.۴
:  نرم
:  ۳۴۴
:  ۳۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!